خبرگزاری کیودوی ژاپن خبر داد که نشست مجازی کمیسیون مشترک برجام میان ایران و اعضای باقی مانده در این توافق بین‌المللی، فردا تشکیل خواهد شد.