اولین نشست نمایندگان ویژه اتحادیه اروپا و کشور‌های آسیای مرکزی در مورد افغانستان به صورت مجازی برگزار شد.