شورای امنیت سازمان ملل متحد سه شنبه هفته جاری نشست فوق العاده ای را درباره کره شمالی برگزار می کند.