نشست محمد باقر قالیباف با «ویچیسلاو والودین» رییس دومای دولتی روسیه امروز دوشنبه در شهر مسکو آغاز شد؛ قرار است در باره راه های گسترش مناسبات دو کشور بحت و تبادل نطر شود.