نشست بین المللی جده با عنوان “امنیت و توسعه”، امروز شنبه با حضور رئیس جمهور امریکا و سران ۹ کشور منطقه برگزار شد.