نخست وزیر پیشبرد امور اسرائیل رهبران سرویس‌های امنیتی این کشور را دعوت به جلسه اضطراری کرد.