رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین گفت: هیچ روزی بیشتر از امروز نسبت به تشکیل کشور فلسطین به پایتختی قدس خوش بین نبوده‌ است.