بس از انتشار گزارش‌هایی مبنی بر جاسوسی آمریکا از مقامات نروژی و سایر کشور‌های اروپایی، نروژ روز پنجشنبه ریچارد رایلی مقام اول سفارت آمریکا در اسلو را برای اعتراض رسمی به این اقدام واشنگتن احضار کرد.