دولت نروژ پنجشنبه شب اعلام کرد، دو هزار و ۵۰۰ پناهجوی اوکراینی را از مولداوی، یکی از فقیرترین کشورهای اروپا، به نروژ انتقال خواهد داد.