وزارت بهداشت ژاپن روز جمعه اعلام کرد، تعداد نوزادان متولد شده این کشور در سال گذشته به کمترین میزان رسیده است.