بر اساس آمار منتشر شده از سوی یورواستات، اداره آمار اروپا، تورم در منطقه یورو در ماه اوت به رکورد ۹.۱ درصد رسید.