نخست وزیر کانادا اعلام کرده که به دلیل آن که در معرض ویروس کرونا قرار گرفته، به قرنطینه خود خواسته می‌رود.