علت اصلی انتخاب نخست وزیر ژاپن به عنوان نخستین رهبر خارجی که با بایدن دیدار می کند، تشدید رویارویی‌ها میان آمریکا و چین است.