نتیجه رای گیری در پارلمان فرانسه نشان می‌دهد که ۱۴۶ قانونگذار رای موافق داده اند. سلب اعتماد از نخست وزیر، به اکثریت قاطع ۲۸۹ رای نیاز داشت.