نخست وزیر عراق امروز(چهارشنبه) وارد عربستان سعودی شد.