منابع خبری یمن شنبه شب از ابتلای “عبدالعزیز بن حبتور” نخست وزیر دولت نجات ملی وابسته به انصارالله موسوم به دولت صنعا به بیماری کرونا خبر دادند.