نخست وزیر جدید اسرائیل شنبه در سخنانی گفت که مقابله با تهدیدهای ایران اولویت وی به شمار می‌آید.