جاستین ترودو گفت که رئیس جمهور فعلی آمریکا آشوبگران خشونت طلب را که در حمله به ساختمان کنگره تحریک کرد.