جاستین ترودو نخست وزیر کانادا در پی نگرانی های امنیتی ناشی از اعتراض هزاران نفر به واکسن اجباری در پایتخت، به همراه خانواده اش به یک مکان مخفی منتقل شد.