نخست وزیر برکنار شده تونس در بیانیه ای گفت که آمادگی دارد مسئولیت را به هر شخصی که رئیس جمهور این کشور برای نخست وزیری مکلف خواهد کرد، تحویل دهد.