آلار کاریس، رئیس‌جمهوری استونی به تازگی گفته بود با توجه به مشکلات اقتصادی این کشور و تبعات حمله روسیه به اوکراین، کابینه جدید فرصتی برای استراحت ندارد.