“کتانجی براون جکسون” به عنوان تازه‌ترین عضو دیوان عالی آمریکا سوگند یاد کرده است. او اولین زن سیاهپوستی است که در عالی‌ترین دادگاه این کشور منصوب می‌شود.