نخستین دیدار رسمی قطر و عربستان سعودی از هنگام آشتی کشورهای عربی در ۵ ژانویه گذشته، دیروز(جمعه)، برگزارشد.