مقام‌های ارشد ترکیه و آمریکا برای نخستین بار پس از روی کار آمدن دولت دموکرات با یکدیگر گفت‌وگو کرده و در مورد مسائل مهم منطقه‌ای رایزنی کردند.