شبکه سی ان ان از نجات معاون رئیس جمهوری آرژانتین از یک سوء قصد به دلیل عمل نکردن اسلحه کمری در لحظه شلیک خبر داده است.