بر اساس این نظرسنجی، اغلب رای‌دهندگان بر این باورند که یک توافق جدید با ایران ممکن است “مانع از دستیابی این کشور به سلاح هسته‌ای” نشود.