نخست وزیر رژیم صهیونیستی در مراسمی که با حضور مقامات نظامی و اطلاعاتی این رژیم برگزار شده بود، مقابله با ایران را وظیفه بزرگ این رژیم دانست.