نخست وزیر رژیم صهیونیستی در مصاحبه‌ای وعده داد که در صورت دستیابی به توافق با احزاب سیاسی اسرائیلی پنجمین دور انتخابات در اراضی اشغالی برگزار نخواهد شد.