نخست‌وزیر در حال کناره‌گیری رژیم صهیونیستی که امروز، یکشنبه دوره حکومتش به پایان می‌رسد، مدعی شد: برای یک میلیون اسرائیلی فرستاده شدم و به خاطر آن‌ها به ماموریت بزرگ که تضمین موجودیت و امنیت اسرائیل است، ادامه خواهم داد.