نتانیاهو سرانجام با شریک سیاسی افراطی و تندرو خود دیدار و گفتگو کرد.