نخست‌وزیر اسرائیل روز دوشنبه داوید بارنع معاون کنونی رئیس موساد را در پست رئیس سازمان جاسوسی به جای یوسی کوهن منصوب کرد.