در هفتمین روز نبرد مقاومت فلسطین با رژیم صهیونیستی و در حالی که بیش از ۳ هزار راکت و موشک به سوی شهر‌ها و شهرک‌های صهیونیستی شلیک شده، نخست وزیر رژیم صهیونیستی در سخنرانی گفت که اسرائیل باید بهای سنگینی پرداخت کند.