رئیس حزب «آینده‌ای هست» رژیم صهیونیستی با تکمیل توافق ائتلافی با تمامی هفت حزب «اردوگاه تغییر» و تقدیم آن به کنست (پارلمان این رژیم) در یک قدمی تشکیل دولت قرار گرفت.