نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی برای فرار از شکست سیاسی بار دیگر به مسئله ایران و برجام چنگ انداخته است.