نخست وزیر رژیم صهیونیستی در سخنانی به مناسبت ”یادبود هولوکاست”، بار دیگر ایران را به یهودی ستیزی متهم کرد.