نخست وزیر اسبق رژیم صهیونیستی روز دوشنبه در سخنانی ضمن تشکر و قدردانی از ولیعهد سعودی گفت اگر به نخست وزیری این رژیم بازگردد قضد دارد با عربستان سعودی و چند کشور عربی دیگر به توافق صلح کامل برسد.