در حالی که اسپانسرهای باشگاه چلسی یکی پس از دیگر آبی‌های لندن را تنها می‌گذارند، تولید کننده پوشاک و ملزومات ورزشی این تیم حاضر به اتخاذ چنین تصمیمی نشده است.