کتاب ناگفته های زندگی کامالا هریس و جو بایدن توسط انتشارات کتابستان منتشر شد.