طبق این مطالعه، یخچال‌های طبیعی در سایت‌های میراث جهانی هر سال حدود ۵۸ میلیارد تن یخ از دست داده و ۴.۵ درصد از افزایش سطح جهانی دریاها را تشکیل می‌دهند.