منابع خبری پاکستان اعلام کردند که چهار دانشجوی این کشور از هفته گذشته در افغانستان ناپدید شده و تاکنون اطلاعی از سرنوشت آنها در دسترس نیست.