به گفته تلویزیون ملی فنلاند، ناتو ناو هلندی “روتردام” را به دریای بالتیک فرستاده است.