مشاور امنیت ملی ایالات متحده از تحریم‌های بیشترعلیه روسیه به بهانه ماجرای «آلکسی ناوالنی» چهره غربگرای مخالف کرملین خبر داده است.