منابع عمانی از نامه محمد بن سلمان ولی‌عهد سعودی به «عبدالملک الحوثی» رهبر جنبش انصارالله یمن خبر دادند.