نامه ضدایرانی جمهوری‌خواهان به بایدن برای تشدید تحریم نفتی، آماده باش گارد ملی آمریکا و اعلام حالت اضطراری، اخراج رئیس سازمان آمار دولتی ترکیه توسط اردوغان پس از انتشار آمار تورم، هشدار چین به آمریکا نسبت به بروز مناقشه نظامی بر سر تایوان و رقابت چین و آمریکا بر سر لاشه جنگنده آمریکایی از مهم ترین خبرها و رویدادهای بین المللی در ۲۴ ساعت گذشته بوده اند.