«عبداللطیف جمال رشید»، رئیس جمهوری عراق نامه تبریک «ولادیمیر پوتین»، همتای روسی خود را دریافت کرد.