چارچوب هماهنگی شیعیان عراق ضمن تایید اخبار مربوط به نامزدی پسر عموی رهبر جریان صدر برای تصدی پست نخست‌وزیری عراق در دوره آتی، اسامی نامزدهای پیشنهادی خود را نیز اعلام کرد.