پس از پاسخ کتبی آمریکا به پیشنهادات امنیتی روسیه، حالا دبیرکل ناتو اعلام کرد که به تضمین‌های امنیتی روسیه پاسخ کتبی داده است.