یک مقام ناتو به خبرگزاری فرانسه گفت روند خروج نیرو‌های این پیمان در افغانستان آغاز شده است