«ولید بن طلال» میلیاردر عربستانی اعلام کرد که سهام وی در شرکت «توئیتر» به شرکت خصوصی جدید «توئیتر» متعلق به «ایلان ماسک» منتقل شده است.