به نظر می‌رسد حزب دموکرات مسیحی و شولتس در پی آن هستند بخشی از نارضایتی‌های عمومی کنونی را در با ارجاع به سیاست‌های اشتباه آنگلا مرکل به عنوان بانی وضع موجود توجیه کنند. آن‌ها قصد دارند به شهروندان این موضوع را بقبولانند که دولت جدید در مواجهه با وضعیتی ناخواسته قرار گرفته و در حال گذاز از بحران انرژی‌ای هستند که سیاست‌گذاری‌های مرکل در آن بیشترین نقش را داشته است.